INFRARAKENTAMINEN KOKONAISUUDESSAAN

 • Rakennuspaikan esirakentaminen
 • Kunnallistekniikka
 • Louhinta
 • Ponttaus
 • Tukiseinät
 • Paalutus
 • Anturat
 • Tiivistykset
 • Piirustusrakenteet
 • Imeytyskentät
 • Ruoppaukset
 • Rantarakentaminen
 • Maisemointi
 • Saastuneiden maiden huolinta
 • Maa-ainesmyynti; sora-, kallio- ja multajalosteet
 • Kuljetukset
 • Konetyöt
 • Rakennuspalvelut
 • Konevuokraus
 • Työvoimavuokraus
 • Raskaankaluston huolto- ja korjaamopalvelut
Infrastar Oy  -  puh. 0400 860 500  -  info@infrastar.fi  -  Web design: Netornot Oy